NorwayPulmonal Hypertensjon (PH) er en kronisk sykdom som rammer lungene og hjertet. Sykdommen kan forverre seg raskt, være invalidiserende og dødelig. PHA Europa ønsker å støtte og hjelpe pasienter som lever med PH ved å gi informasjon og bedre bevisstheten om sykdommen.
Det er viktig for PH-pasienter å finne PH-lege eller -spesialist. Klikk på det relevante fargefeltet for å filtrere resultatene etter en spesialist. Du kan også klikke på en markør på kartet for å få mer informasjon.

PH Centers

 • Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus
  • Johan Liesvei 65, 5021 Bergen
  • +47 5300
  • → Show on map
 • Helse Møre og Romsdal HF Ålesund sjukehus
  • Åsehaugen 5, 6026 Ålesund
  • +47 70105650
  • → Show on map
 • Oslo Universitetssykehus
  • Songsvannveien 20, 0372 Oslo
  • +47 23073922
  • → Show on map
 • St. Olavs Hospital HF
  • Olav Kyrres gate 17, 7030 Trondheim
  • +47 06800
  • → Show on map
 • St. Olavs Hospital HF
  • Olav Kyrres gate 17, 7030 Trondheim
  • +47 06800
  • → Show on map
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
  • Sykehusveien 38, 9019 Tromsø
  • +47 91 507 766
  • → Show on map

Self help groups (local)

 • LHL PAH - Pulmonal hypertensjon
  • Vitaminveien 1A, 0485 Oslo, Norway
  • → Show on map
Translate (automatic translation - please excuse any mistakes) »