Bosnia and HerzegovinaPlućna hipertnezija (PH) je hronična bolest koja napada pluća i srce, može vrlo brzo napredovati, oslabiti oboljelog i dovesti do smrtnog ishoda. PHA Evropa podržava i pomaže pacijentima koji žive sa plućnom hipertnezijom na taj način da im pruži što više informacija i podigne svijest o ovoj bolesti. Za PH bolesnike je najvažnije pronaći pravog doktora ili specijalistu. Kliknite na odgovarajuće obojeno polje za filtriranje lokacije stručnjaka u Vašem regionu. Također možete kliknuti na oznake u mapi za više informacija.

Translate (automatic translation - please excuse any mistakes) »